Poste Photo Nom Pays Int. Date de naissance Taille Poids
               
Entraîneur-chef Photos de Endo Ichi ? Kazusuke Endo   04/07/1982    
               
Pilier Tatsuya Yamamori photo de Tatsuya Yamamori   13/03/1982    
Pilier Yutakashi Kezuka photo de Yuki Kezuka   14/02/1990    
Pilier photo Ken Saito Ken Saito   10/10/1988    
Pilier Kazuma Okawara photo de Kazuma Ogawara   12/03/1991    
Pilier photo Yu Honma de Yu Honma   19/06/1993    
Pilier Kenta photo de Aoyama Kenta Aoyama   16/12/1994    
Pilier photo Takashiryo Suzuki Takara Suzuki   29/03/1999    
Talonneur Hiroyuki Yamamori photo de Hiroyuki Yamamori   24/09/1988    
Talonneur Hikari Hattori photo de Hikaru Hattori   22/04/1992    
2ème ligne Satoshi Iwai photo de Satoshi Iwai   15/11/1988    
2ème ligne Photos de Hiroshi Taiten Sako Daisuke Hirosako   15/05/1990    
2ème ligne Photo de Takashitakashi Kondo Takayuki Kondo   28/07/1991    
3ème ligne Photos Keita Nagao de Keita Nagao   07/08/1991    
3ème ligne Photos de Osamutaira Miyata Shuhei Miyata   04/04/1989    
3ème ligne Yoshimi Komoda photo brillante Yoshiki Komoda   09/01/1994    
3ème ligne Naoki Furuya photo de Naoki Furuya   11/03/1991    
3ème ligne Photos de Takada Hata ? Masayuki Takada   09/04/1993    
1/2 de mêlée Yukai Takasaki photo de Yusuke Takasaki   31/10/1991    
1/2 de mêlée Suigun Hyodo photo de Suigun Hyodo   01/10/1994    
1/2 de mêlée Kensuke Murase photo de Kensuke Murase   03/02/1995    
1/2 d'ouverture Kenta Asakawa photo de Kentaro Asakawa   20/03/1990    
Centre Yusuke Ushibo photo de Kosuke Ushifusa   29/12/1987    
Centre Kii ? ? photo de Kota Kii   30/01/1994    
Centre Aki Photos Katsuura Shu Katsura   24/10/1993    
Centre Susumunaru Matsuhiroshi photo de Masanari Suehiro   19/05/1994    
Centre Justin Coveney??? Justin Coveney   02/05/1985    
Ailier Seiki Maeda photo de Naruki Maeda   28/06/1992    
Ailier Satoshi Takagi photo de Satoshi Takagi   23/11/1991    
Arrière Ryutaro Kawakubo photo de Ryutaro Kawabuko   29/10/1991    
Arrière Ryo Inukai seconde photo Ryoji Inukai   28/08/1992    

 Créer un site
Créer un site